Вершы пра маці

Мама, мацi, матуля...

Першамайскім ранкам

Першамайскім ранкам

Сярэдняя: 5 (1 голас)

Ты свяці, свяці нам,
Ясная заранка,
Асвятляй дарогі,
Асвятляй пуціны.
Чую, выйшла маці
Першамайскім ранкам
I заве дадому
Ў родную хаціну.

Да вятроў з мальбою
Стала на дарозе:
— Раскажыце, ветры,
Як жыву я горна,
Звоняць ручаіны,
А на вочах слёзы,
Зелянеюць пожні,
А на сэрцы чорна.

Што ж, мая ты доля,
Гэткая благая,
Што ад горкіх думак
Мне няма спачынку.
Усю ноч салоўкі
Па гаях спяваюць,
Ды няма салоўкі,
Роднае дзяўчынкі.

I глядзіць старая
На пустыя гоні,
Ёй стаяць пад горам
Невыносна цяжка, —
У чужацкім краю
Пад ярмом прыгону
Растапталі песню,
Загубілі краску.

Прагулі гарматы
Недзе за барамі.
Маці, рукі ўзняўшы,
Просіць несціхана:
— Май, удар ты з неба,
Прашумі дажджамі,
Вызвалі з палону,
Змый на целе раны.

Супакойся, маці!
Сёння наша свята,
Нашы б'юць гарматы,
Нашы бліскавіцы.
Не паспелі сёння
Мы прыйсці дахаты,
Ты чакай, мы можам
Кожны дзень з'явіцца.

Мы прыйдзем шляхамі,
Мы прымчым на конях,
Прыляцім суцешыць
На праменных крыллях.
Пачакай!
Мы катаў давядзём
Да скону,
Бо не ўсіх пад сонцам
Груганоў пабілі.

Ты прымі ад сына
Клятвы вернай словы:
— Не даруем болю,
Здзекаў не забудзем.
Чуеш, як гамоняць
Майскія дубровы:
— Хутка разам будзем!
Хутка разам будзем!